rooke time logo


Published for The Neotrope Enterprise.  Publisher: Bengt Rooke. June. 2009. No. 61.


THE SIX TONES

PROJEKTET & MUSIKEN


The Six Tones är ett svenskt-vietnamesiskt projekt som sedan 2006 arbetar långsiktigt med att förena konstmusik från Vietnam och Västeuropa.
Vi spelar å ena sidan egna transkriptioner av traditionell vietnamesisk musik, även i kombination med improvisation med live-elektronik.
Å andra sidan gör vi också kompositionsbeställningar till såväl svenska som vietnamesiska tonsättare.

The Six Tones består av två musiker från Hanoi, Nguyen Thanh Thuy (som spelar dan tranh) och Ngo Tra My (som spelar dan bau), och Stefan Östersjö på diverse gitarrer och andra stränginstrument.
Sedan projektstarten har vi arbetat med tonsättaren och musikern Henrik Frisk som både komponerat musik för projektet och gjort improvisationer med elektronik.Ngo Tra My och hennes dan bau i Hanoi 2006.


Gruppens namn, som härrör från ett verk av Henrik Frisk, relaterar till det faktum att det vietnamesiska språket är ett tonalt språk som använder sig av sex olika tonhöjder, eller intonationer.

Vår huvudsakliga utgångspunkt har varit att skapa former för ett möte mellan skilda kulturer på lika villkor.
I detta ligger alltså ett ifrågasättande av vad som är ”centrum” och vad som är ”periferi”: är den västerländska konstmusiken normen (centrum) och den traditionella vietnamesiska musiken en exotisk ”annan”?

Långt efter det att jorden befunnits rotera kring solen fortsatte världen att vara centrerad kring Europa i västerlänningens inre föreställning. Inom musiken finns en parallell i de föreställningar som lever kvar om skillnader av hierarkiskt slag mellan noterad och muntligt traderad musik.

Vad kan våra musikaliska kulturer lära av varandra? Hur kan den västerländska konstmusiken inta en lyssnande roll? Hur kan en djupast sett muntligt traderad musik göra mötet med experimentell västerländs estetik till ett redskap för förnyelse?

Ett medel för att skapa dessa möten är att låta nya verk uppstå ur gemensamma improvisationer, som bit för bit kan närma sig ett mer definierat slutresultat. Notationen utgör vare sig en slutpunkt eller en ensam normerande kraft i den konstnärliga processen utan verket tar istället form som en kontinuerlig förhandling mellan flera parter.

 

Något om musiken
Henrik Frisks kvartett (det är inte en trio eftersom elektroniken i verket genereras i realtid av tonsättaren som medmusiker). The Six Tones är det första verk som vi arbetade fram på detta vis.


Henrik Frisk och Stefan Östersjö i en studio på EMS i Stockholm 2009.

 

Arbetet med hans stycke utgjorde startpunkten för hela projektet och tog sin början under öppna former i april 2006.
En serie kollektiva improvisationer över ett material som Henrik ursprungligen tog fram till gitarrstycket Repetition Repeats all other Repetitions utgör grunden för verket.
Efter många omarbetningar och vidare improvisationer fann stycket sin slutgiltiga form till uruppförandet i Hanoi i oktober 2006.

 

Video: The Six Tones Part 1:Part 2:

Ett framförande av Henrik Frisks The Six Tones på Atalante med
Nguyen Thanh Thuy, dan tranh, Ngo Tra My, dan bau,
Stefan Östersjö, 10-strängad gitarr och banjo,
Henrik Frisk, elektronik. Video av Niklas Rydén.
Nam Ai (Sydlig sorg) är traditionell Sydvietnamesisk musik i Tai Tu-stil. Vi närmar oss den här musiken med avsikten att införliva den 10-strängade gitarren med de vietnamesiska instrumentens klangvärldar och karaktäristiska traditionella speltekniker.Video: Nam Ai:


Ett framförande av Nam Ai på Atalante i Göteborg,
video av Niklas Rydén.

Nguyen Thien Dao har haft en nyckelposition i närmandet mellan västerländsk konstmusik och det vietnamesiska musiklivet.
Han är född i Hanoi men kom till Frankrike som trettonåring.
Tio år senare började han sina studier vid Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris där han studerade komposition för Olivier Messiaen.

Efter att ha etablerat sig som en viktig gestalt i det franska musiklivet kom han under 1990-talet att etablera kontakter med det spirande musiklivet i Vietnam med uruppföranden av flera orkesterverk.


Nguyen Thanh Thuy och hennes dan tranh under en konsert i Sverige 2007.

 

2004 arbetade han med Thanh Thuy på ett nytt verk för dan tranh som ett led i en idé att skriva en serie soloverk för traditionella vietnamesiska instrument. Resultatet av detta samarbete blev soloverket Khoi Song (2005).


Video: Khoi Song:


Nguyen Thanh Thuy spelar Nguyen Thien Daos Khoi Song
på Atalante i Göteborg 2009.
Henrik Denerins mnemoneuei handlar om minnet. Minne som erinring, som spår; minne som återser – minne som upprepar.
Två ytterlighetsformer av minnet, betraktade var för sig i rent tillstånd, och minnesbilden som mellanliggande form, som ett blandfenomen som uppstår genom deras sammansmältning.
En övergång från det virtuella till det aktuella. Men också om fantasin och gränsen där emellan. Ett dolt objekt som frammanas med minnesakter och fantasi.

Video: Denerin:


Ett framförande av Henrik Denerin’s mnemoneuei på Atalante i Göteborg 2009.

 He Moi är nordvietnamesisk musik hämtat från det traditionella Cheo dramat. Den här musiken är kopplad till clownen, en av de stiliserade gestalter som befolkar denna dramatiska form, och framförs här i en version för dan tranh och 10-strängad gitarr.

Video: He Moi:


Ett framförande av He Moi med Nguyen Thanh Thuy och
Stefan Östersjö på Atalante i Göteborg 2009.
Love Mangs Viken är ursprungligen ett verk för gitarr och elektronik. Kompositionsarbetet tog sin början med att Love Mangs skrev två haikudikter. Viken är inte programmusik men hämtar impulser och generella drag från dessa texter. Transkriptionen för trio gjordes ättarens medverkan.


      Viken

      Dimljusa dagar
      bryter jag spegeln
      på mitten i kraftiga årtag

      Ytringars eko
      röjer i gröna dunklet
      stimmets silverregn

 

Video: Viken Part 1:Part 2:


Ett framförande av Love Mangs Viken på Atalante i Göteborg.


Malin Bångs verk Fireworks and Silver Birds är ett stycke för trio och elektronik som beställdes av Rikskonserter för The Six Tones turné i Sverige och Danmark 2009.
Så här beskriver Malin Bång det gemensamma arbetet i improvisationer och workshops som sedan hösten 2007 lett fram till hennes stycke:

”Gruppen improviserade med olika typer av rörelse som tema, vilket bland annat genererade både starkt friktionsbaserade gester samt kontrasterande lätta, flyktiga partier. Styckets musikaliska innehåll har växt fram från dessa möten, samt från influenser av den traditionella vietnamesiska musikformen ca tru.
Texten till den ca tru jag valde som utgångspunkt är en symbolisk hyllning till freden, med hopp om en konstruktiv uppbyggnad av landet och en ny, stark gemenskap.”Video: "Fireworks and Silver Birds" Part 1:
Part 2:


The Six Tones spelar Malin Bångs Fireworks and Silver Birds på Atalante 2009.

Tu Dai Oán är ett stycke i Tai Tu-stil från Södra Vietnam. I detta framförande — med Nguyen Thanh Thuy (dan tranh), Stefan Östersjö (10-strängad gitarr) och Henrik Frisk (laptop) — överlagras denna traditionella musik med fri improvisation med elektronik: ett försök att sammanföra improvisationstraditioner från två skilda kulturer inom ramen för ett stycke traditionell Vietnamesisk konstmusik.

Video: Tu Dai Oán:


Ett framförande av Tu Dai Oán med The Six Tones på Atalante
i Göteborg. Video av Niklas Rydén.
Edward Said understryker den politiska aspekten av all kulturell aktivitet. I Saids anda vill vi understryka att i grund och botten är The Six Tones också ett politiskt ställningstagande och ett projekt som på inget sätt förhåller sig neutralt till Kiplings klassiskt imperialistiska påstående att ”öst är öst och väst är väst”. Men naturligtvis möts de två. Frågan är bara under vilka förutsättningar och med vilken avsikt.

 

Fler inspelningar från vår senaste turné i mars-april 2009 finns på www.myspace.com/thesixtones
Reviews
Turnén arrangerades i samarbete mellan Rikskonserter, RANK, Musikhögskolan i Malmö och SIDA.© 2009 Stefan Östersjö och Rooke Time
Artikeln får citeras om källan anges
Stefan Östersjö
stefan ostersjo@hotmail.com